Kurt Halder

Tettnang Tannau
AB204211TT* 07.03.20
Sa
Markdorf
AB210402MA* 14.03.20
Sa
Überlingen
AB204212ÜB* 28.03.20
Sa
Überlingen
AB210403ÜB* 09.05.20
Sa